Regata Abersoch

Cynhaliwyd Regata Abersoch am wythnos yn ystod mis Awst, cyfres o weithgareddau ar gyfer ymwelwyr a thrigolion yr ardal, wedi ei drefnu gan wirfoddolwyr pentref Abersoch a'r gymuned.

Tybiwyd fod Regata Abersoch yn un o hynaf yn y wlad, dyddio yn nôl 1881, yn unigryw i Gymru, gan fod y Regata yn cael ei threfnu gan bobol yn y gymuned.

Gaiff phob oedran ymuno â’r hwyl a sbri'r Regata, y Ras Rafftiau adnabyddus, adeiladu cestyll tywod, bwrdd forio/padlo, cystadleuaeth golff, hela crancod, syrffio a digon o sbort i bawb.

Cynhaliwyd diwrnod hwylio’r cychod o Glwb Hwylio De Sir Gaernarfon (SCYC) ac mae croeso i bawb, aelodau, ag os nad ydynt yn aelodau, synhwyro’r awyrgylch, gwylio’r rasys, mwynhau'r olygfa a chael diod yn y bar.

Codi arian

Bydd yr elw o godi arian y nifer o weithgareddau yn mynd yn syth yn nôl i’r gymuned, gan gefnogi achosion da a mudiadau lleol.

Gwirfoddolwyr

Gyda chyfrifoldeb i gynllunio a threfnu’r gweithgareddau mae’r pwyllgor, eisoes yn dibynnu ar wirfoddolwyr i redeg y digwyddiadau ar eich cyfer.

Hanes

Yn nôl papur newydd y cyfnod Chronicle Gogledd Cymru, cynhaliwyd y Regata gyntaf yn 1881. “roedd miloedd wedi cyrraedd ac roedd y lle mewn llawenydd mawr. Roedd y tywydd yn braf iawn ac mae pawb i weld yn mwynhau eu hunain yn fawr.” (Addasiad)

Diwrnod Regata

Y Prif achlysur

Hwylio a chymdeithasu yn SCYC (agor i bawb)

Sadwrn 10fed o Awst 2024

Rhaglen Hwylio

Wythnos Regata

Digwyddiadau teuluol

7fed tan 16eg o Awst 2024

Rhaglen Digwyddiadau

Cofiwch y dyddiad

7 fed i 16eg o Awst 2024

Entry Form